חדשות ואירועים

יריד תעסוקה 2012

נשיא המכון, פרופ' גדי גולן ומנכ"ל המכון, דובי פלג, בירכו את נציגי החברות ב"אירוע בוקר" שנערך לכבודם ופתחו את היום. לאירוע זה הגיעו גם נציגי המחלקות והפקולטות במטרה לקיים מפגש בלתי אמצעי בין נציגי החברות לנציגי האקדמיה. "אירוע הבוקר"  אפשר לנציגי החברות להכיר טוב יותר את תחומי הלימוד הנלמדים במכון, וללמוד על יתרונות הבוגרים שלנו בתעשייה.

יריד התעסוקה הפך בשנים האחרונות למסורת יפה אותה מובילה היחידה להכוון תעסוקתי במכון, וזאת כחלק ממגוון של פעולות הנעשות במטרה  לסייע לסטודנטים ולבוגרים להשתלב בתעשייה במשרות שהולמות את תחום לימודיהם. ליאת בלבן מנהלת היחידה להכוון תעסוקתי: יריד התעסוקה השנה היה מוצלח מאד הן מבחינת מספר החברות ומגוון החברות ששלחו נציגים במטרה לאתר ולגייס כח אדם איכותי ומוכשר, והן מבחינת ההיענות של הסטודנטים, אשר הגיעו בהמוניהם, מצויידים בקורות חיים ובהמון מוטיבציה. היחידה להכוון תעסוקתי עומדת לרשות הסטודנטים במטרה לסייע להם בכל תהליך חיפוש העבודה: כתיבת קו"ח, הכנה לראיונות ומרכזי הערכה, ניהול קריירה נכונה וחתימה על חוזה עבודה. כמו כן היחידה פועלת לחיזוק הקשר עם התעשייה באמצעות מפגשי זרקור וקוקטיל מעסיקים בתערוכת בוגרים של הפקולטה לעיצוב.