חדשות והודעות

ברכות למחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה


בהתרגשות ובשמחה רבה אנו מבשרים כי המועצה להשכלה גבוהה, בישיבתה שנערכה בתאריך ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4.7.2023, אישרה למכון הטכנולוגי חולון מתן הסמכה זמנית ל- 3 שנים להעניק תואר ראשון B.Sc. בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה.

 

החלטה זו הינה בבחינת אבן דרך היסטורית בהתפתחות המכון, שבזכות חזונם של מעטים  ובשיתוף פעולה של רבים, הצליח ליצור ולהקים תכנית לימודים ייחודית, חדשנית וחלוצית שזכתה להוקרה ולהערכה רבה, הן מן המערכת האקדמית של מל"ג, הועדה המקצועית, ועדת המשנה ומליאת המל"ג, והן מעולם הרפואה.

 

אנו רואים בכך, אך צעד ראשון בפיתוח תכ"ל נוספות נדרשות וחיוניות לחברה בישראל בתחום הקשר המתחייב בין טכנולוגיה לבין רפואה, ואנו בטוחים שהמכון ימשיך להיות המוסד האקדמי המוביל בכך.