חדשות והודעות

הודעת הבהרה

 

בהתייחס למיזם על הקמת בי"ס תיכון בקמפוס המכון, ברצוננו להבהיר כי הקמת בי"ס תיכון ותוכנית לימודים לאוכלוסיה מוגדרת דורשים את אישור המל"ג. 

 

מאחר ותוכנית כזו לא גובשה ולא הוגשה לאישור המל"ג, מובן מאליו שלא ניתן אישור המל"ג לכך.