חדשות והודעות

"קמפוס ירוק"- H.I.T המכון הטכנולוגי חולון הוסמך על ידי המשרד לאיכות הסביבה כקמפוס ירוק

שמואל גולדברג, מנהל המערך הלוגיסטי במכון וממובילי המהלך להכרה בקמפוס המכון כקמפוס ירוק, קיבל לידיו את ההודעה המשמחת מהמשרד לאיכות הסביבה. לשון ההודעה:  לאחר בדיקה מקיפה של החומר שנשלח אלינו, הצגת המדדים בפני וועדת ההיגוי של קמפוס ירוק, וסיור של הועדה המבקרת בקמפוס, הננו שמחים לבשר לכם, שנמצאתם ראויים להסמכה כ"קמפוס ירוק". עוד נכתב בהודעה, כי הועדה התרשמה מהפעולות הרבות המתבצעות במישור האקדמי, המנהלי (חסכון במשאבים והתייעלות) והקהילתי בתחומים הסביבתיים.  מתוך נימוקי  נימוקי ההסמכה:

  • מועצה ירוקה- מועצה ירוקה משמעותית הוקמה במכון, בהשתתפות סגן נשיא המכון, פרופ' יוש כהנא.המועצה כוללת נציגות של חברי סגל, סטודנטים ומנהלה, וממחישה את עומק המחויבות הסביבתית שמפגין המכון.
  • מישור אקדמי - הנושא הסביבתי מוטמע בחלק מהמסלולים המתקיימים במכון. קורסים  בנושאים: "כלכלת משאבי טבע וסביבה", "טכנולוגיה סביבה וחברה", "תאי שמש" ו"יסודות אנרגיה חילופית" התקבלו על ידי הוועדה.  הוועדה מברכת את המכון על המגוון והשילוב של נושאי הסביבה במסלולים השונים. כמו כן, אישרה הוועדה את קורס חוצה מסלולים בשנת הלימודים הקרובה תשע"א. קורס זה אכן עונה על דרישות הסף של קמפוס ירוק.
  • פרויקטים סביבתיים קהילתיים מתמשכים-  הוועדה התרשמה ממספר פרויקטים אשר מטרתם חשיפת נושאי הסביבה לציבור הרחב ולקהילת באי הקמפוס, כגון: פעילות יום ירוק, שוק קח-תן, עיבוד וטיפוח גינה אורגנית, ומהפעילות המתוכננת והמתקיימת  על ידי סטודנטים בבתי ספר בחולון. כמו כן, אישרה הועדה את  סמינר "חלון לחזון" שמטרתו לחשוף את הציבור הרחב לנושאי סביבה מגוונים.  
  •  מישור תפעולי- שימוש מושכל במשאבים - הוועדה התרשמה מהיקף המאמצים של המכון בתחום שימור משאבים וחסכון, בכל התחומים: אנרגיה, מים, פסולת, בריאות וחומרים מסוכנים.

תעודה הסמכה כ"קמפוס ירוק", תוענק למכון בטקס בו ישתתפו נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי המועצה להשכלה גבוהה.