חדשות והודעות

חבר הנאמנים והנהלת המכון אבלים על פטירתו של אבי פתיר.

 
ניסיונו המקצועי ורב השנים בתחומי הניהול, הטכנולוגיה והחדשנות בחברות המובילות במשק - בזק, הוט, נייר חדרה, מירס יחד עם ניסיונו הצבאי באו לידי ביטוי בכל פועלו כחבר בחבר הנאמנים, אליו הצטרף לפני 3 שנים.
 
חברותו בוועד המנהל של עמותת אתגרים באה גם היא לידי ביטוי בהחלטות הקשורות בפעילותו של המכון בתחום המערבות החברתית ובהנגשת ההשכלה הגבוהה.
 
אבד למכון ידיד וחבר יקר ואנו שולחים את תנחומינו הכנים למשפחה