חדשות והודעות

"בין חומר לרוח" גיליון בכורה שיושק באירוע "שיחות סלון"

ב"צוותא" תל אביב החל מהשעה 18:30
באירוע יושק גם ספרו של פרופ' גלעד דובשני "יסודות העיצוב"
הקהל הרחב מוזמן

יש לאשר השתתפות באתר - www.hit.ac.il/mc/tzavta-pnim2011

 

המחלקה לעיצוב פנים ב-HITמכון הטכנולוגי חולון, חוגגת את הוצאתה לאור של "בין חומר לרוח" חוברת בעריכתה של אדריכלית רות פלמון, אשר מקבצת בתוכה מאמרים קצרים פרי עטם של עשרה כותבים מתחומים שונים לצד עשרה פרויקטי גמר מצטיינים של שנת תש"ע.  בחוברת מוצעות ע"י הכותבים פרשנויות  ולעיתים מחוות פיוטיות לפרויקטים, המשולבות ב"טעימות" חזותיות ממגוון היצירה העיצובית הרוחשת במחלקה ובאה לידי ביטוי בעבודות הבוגרים הנבחרות.
 
תכלית היוזמה היא תיעוד מסודר של העשייה במחלקה לצד הנעת שיח החוצה תחומי אקדמיה, מוסדות  ועיסוק. יוזמה זו כרוכה גם בדיון, שהפך לציבורי לאחרונה, על משמעות פרויקטי הגמר ותערוכות הבוגרים בישראל. 
 
"חוברת בין חומר לרוח" מצטרפת לספרו של  - פרופ' אדריכל גלעד דובשני, חבר סגל המחלקה על הוראת יסודות העיצוב (
Foundation Design Studio ) שהתפרסם אף הוא לאחרונה. שני הפרסומים יושקו באירוע "שיחות סלון" שיתקיים ביום חמישי ה-10/3 בצוותא תל אביב בשעה 18:30 .

 

תוכנית האירוע

 

18:30  התכנסות: צוותא תל אביב– חלוקת חוברות.

18:45  קטע ג’אז

19:00  ברכות קצרות: פרופ’ גדעון לנגהולץ- נשיא המכון הטכנולוגי חולון

                             אדריכלית ברכה קונדה– ראש המחלקה לעיצוב פנים

         פתיחת סלון:   ראובן גבעתי

 

19:15  שיחת סלון 1: על יסודות ומתודות בעיצוב

לרגל השקת סיפרו של פרופ’ אדריכל גלעד דובשני, FOUNDATION  DESIGN  STUDIO העוסק באופן הוראה והנחיית תהליכים בעיצוב, נפגשות שלוש דמויות מרכזיות בשדה האקדמיה בעיצוב לשיחה על ערכים, מתודות ותהליכים בהוראת יסודות העיצוב.  

          

משתתפים:  אדר’ אודליה פורטוגלי, פרופ’ אדר’ גלעד דובשני,

                פרופ’ עזרי טרזי- ראש התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל

 

19:45   קטע ג’אז

 

20:00  שיחת סלון 2: עיצוב כהפלגה אל הלא נודע ואל הלא מודע

מעשה העיצוב הוא מעשה מרכבה הנבנה על יסוד נרטיב רעיוני המתורגם לחומר, צורה, משמעות ותפקוד.  תהליך העבודה של היוצר נע בין מגבלות של חומר, גודל, אופן ופעולה לבין החופש המוחלט לייצר שפה צורנית חדשה כתשתית לפיתוח אפליקציות מגוונות.

שני הפרויקטים שידונו בפאנל מהווים נקודת ייחוס מעניינת לשני תהליכים שונים בשדה העיצוב, ושניהם משקפים במהותם את השונה והדומה שבין שני מסלולי ההעמקה במחלקה.  הפרעות זיכרון מחד, ופיתוח שפת עיצוב אישית מאידך, מאירים דיון על דרכי עיצוב ופיתוח חשיבה רעיונית.                              

                               

משתתפים:  ד”ר דניאלה אוהד, פרופ’ בועז טל, ד”ר ויקטור פרוסטיג, אדר’ גל גאון,

                 אדר’ ניני ורשבסקי, הגב’ איילת גונדר, זלמן אסטרין ונועה אילוז                               

 

20:45  קטע מוסיקלי

 

21:00  שיחת סלון 3: זליגה או שכחה 

הדיון ייסוב סביב הגבול הנושאי בו עוסק היוצר ומידת ההשפעה האידיאולוגית הניכרת במעשה היצירה. כיצד עיצוב מבנה וחלל משקפים רעיון פוליטי, משרתים תודעה היסטורית ותרבותית, או מציגים תפיסות אלטרנטיביות למציאות החיים בצל קונפליקטים מתמשכים?

שני הפרויקטים שידונו בפאנל עוסקים בשאלת מקומו של הביטוי האדריכלי הקונקרטי בחומר, חלל ומבנה, בהקשרי פוליטיקה, תרבות ומקום.

                                 

משתתפים : אדר’ ברכה קונדה, ד”ר אדר’ עומר יוסוף, אדר’ יורם נידם,

                מר רוני סומק, מר יונתן קונדה, יעל רוסו ויוראי שרון

 

נעילת סלון: ראובן גבעתי

על הגיליון "בין חומר לרוח "

 

הגיליון הראשון של "בין חומר לרוח" מציג טעימה מיריעת העשייה העשירה המתקיימת במחלקה לעיצוב פנים במכון טכנולוגי חולון. מעבר לייצוג של פעילות המחלקה, השאיפה היא לקיים שיח אחר על עיצוב בתרבות העכשווית, ולהציב זירה לדיון זה.

 

המשמעויות הגלומות בחומר כמושג, והעיסוק בו בהקשרי תרבות ושיח אדריכלי שבים ועולים לאורך רצף הזמן מאז המאה ה-19 ועד ימינו. תמורות טכנולוגיות, משברים סביבתיים וכלכליים והמהפכה הדיגיטאלית המאפיינים את העת הנוכחית, מעלים ביתר שאת את הצורך והעניין בחקר חומרים על הקשריהם הסביבתיים - הפיזיים והסימבוליים. "בין חומר לרוח" פורשת תמה המקפלת בתוכה חיפוש אחר משמעות המפליג מעבר לתפיסה הרווחת של תחום עיצוב הפנים כביטוי ל"סגנון חיים", "אדריכלות חלומות", ותוכניות "ריאליטי שיפוצים" המככבות במדיה. 

 

"אמיתו של דבר – אמת החומר" – היא הכותרת שהצבנו לבוגרי מחזור 2010, כנושא-על לפיתוח פרוייקט גמר במחלקה לעיצוב פנים. מתוך מסגרת התייחסות זו, צפו ועלו שאלות מכוננות על חומר ומשמעות, כמו: מהו התפקיד של החומר בעיצוב פנים? האם חומר יכול לדבר, להציג את עצמו, לייצג את עצמו? אם חומר יכול לדבר, האם חומר יכול לשקר? מה בין טבע החומר לטבע האדם? האם חומר יכול לבטא רוח? לדבר תרבות? מה בין יחסי חלל וחומר לפרקטיקת היומיום? כיצד משתקפת זהות של פרט/קהילה/אומה בחומריות החלל והאובייקט? כיצד חומר מיוחס להקשרי זמן (היסטוריה, זיכרון קולקטיבי, זיכרון אישי) ורוח-המקום? מה בין חומריות לחומרנות? מה בין חומר לתרבות המידע? האם חומרים חדשים מדברים שפה חדשה? איך ממחזרים חומרים ונותנים להם משמעות חדשה? מהו הגבול בין החומרי והלא חומרי בעיצוב?

 

מתוך תערוכת הבוגרים 2010 בחרנו עשר עבודות מצטיינות. עבודות אלו מציפות משמעויות גלויות וסמויות של שפת החומר מתוך העיסוק בעיצוב חלל, אובייקט והתערבות בסביבה בנויה. עשר העבודות שלפניכם מציעות מגוון גישות ופרשנויות לנושא העל, ונשענות כולן על תהליך יצירה חקרני ומרתק השואף להרחיב את השיח בעיצוב ואדריכלות אל מעבר לגבולות הפרקטיקה – ואל תחומי הרוח, החברה, התרבות והפוליטיקה.

 

מול עשר העבודות הנבחרות, הזמנו עשרה כותבים מתחומי יצירה וידע שונים שהתבקשו להגיב על עבודות אלו. אחדים מהכותבים מביאים כאן את פרי הדיאלוג עם הסטודנט היוצר על עבודתו. כותבים אחרים בחרו לנהל את הדיאלוג עם העבודה על הקשריה הייחודיים. בנוסף לכך, מחזאי אחד ושני משוררים תרמו לנו מפרי יצירתם ההולם את רוח העבודות הנסקרות ומשמש להן כמחווה או השראה.

 

שמות הפרויקטים והכותבים

 

פרויקט: מוזיאון מנשיה | יוראי שרון, מנחה: אדר' יואב מאירי

כתיבה: מחזור מנשיה | יונתן קונדה

 

פרויקט: ירו-שלם וחלקיו | שרית גלנטי-ויזל, מנחה: אדר' עמוס בראלי

כתיבה: מחומר לרוח, בעקבות הזמן האבוד | פרופ' גלעד דובשני

הפנצ'רים של ההיסטוריה בעמק יהושפט | רוני סומק

 

פרויקט: 45 מעלות | זלמן אסטרין, מנחה: אדר' גל גאון

כתיבה: עיצוב כהפלגה ללא נודע | ד"ר ויקטור פרוסטיג

 

פרויקט: מכוח האינרציה | דוד כהן, מנחה: אדר' יואב מאירי

כתיבה: שיחה בין מיכאל יעקובסון ודודו כהן | אדר' מיכאל יעקובסון

 

פרויקט: חיים ללא זיכרון | נעה ילוז, מנחה: אדר' ניני ורשבסקי

כתיבה: אינטרקציה חומרית | איילת גונדר

 

פרויקט: בית שומר זיכרון | סיון סלומון, מנחה: אדר' ניני ורשבסקי

כתיבה: היזכרות | אדר' שירה פנקס

            קו העוני | רוני סומק

 

פרויקט: כפר סומייל – צלקת עירונית | טל תיבון, מנחה: אדר' ניני ורשבסקי

כתיבה: מצלקת למרחב יום יומי | אדר' עודד הס

 

פרויקט: מרחב מוגן | יעל רוסו, מנחה: אדר' יורם נידם

כתיבה: חדר משלך | אדר' טולה עמיר

 

פרויקט: שיכון עובדים | דקלה וטורי, מנחה: אדר' יואב מאירי

כתיבה: שיכון עובדים או שיכון אובדים? | אדר' אסתי כרמון

 

פרויקט: סדקים במרחב האורבני | דנה גוטמן, מנחה: אדר' יורם נידם

כתיבה: אם הייתי משטח הייתי בטון | איציק ג'ולי

 

 

נא אשר/י השתתפותך באתר www.hit.ac.il/mc/tzavta-pnim2011

נשמח לראותך באירוע