חדשות והודעות

אמצעים טכנולוגיים לבטיחות בדרכים: סדרת ימי עיון

על פי דו"ח ועדת שיינין, נהרגים בישראל מדי שנה כ-500 בני אדם בתאונות דרכים, יותר מ-3,000 נפצעים קשה ועשרות-אלפים סובלים מנזקי גוף ורכוש. הנזק הכלכלי הישיר הנגרם מתאונות הדרכים, על פי תשלומי חברות הביטוח בפועל, מגיע לכ-6.3 מיליארד שקלים בשנה.

 

הקטנה משמעותית של מספר תאונות הדרכים והנפגעים הינה משימה לאומית – "המאבק בתאונות הדרכים היה ונשאר היעד החשוב ביותר שלנו" (מר שאול מופז, סגן ראש הממשלה ושר התחבורה והבטיחות בדרכים).

 

מקובל למיין את הגורמים לתאונות דרכים לשלושה גורמים: הגורם האנושי, הגורם התשתיתי והגורם המכני. באופן דומה, ניתן למיין את האמצעים הטכנולוגיים לשיפור הבטיחות בדרכים לשלושה סוגים: אמצעים טכנולוגיים לאכיפה, מכשור בדרכים ומערכות בטיחות ברכב.

 

.H.I.T המכון הטכנולוגי חולון מוכר כמוסד להשכלה גבוהה המתמקד בתחומי הטכנולוגיה המתקדמת ובהיבטיה המדעיים, המקצועיים והתרבותיים. המכון שואף לענות על דרישות ההשכלה הגבוהה הטכנולוגית בישראל ולצורכי התעשייה המתפתחים תוך זיקה למגמות כלל-עולמיות. לכן, העיסוק בטכנולוגיה מתקדמת לבטיחות בדרכים משתלב היטב בחזון וביעדים של המכון.

 

הפקולטה לניהול טכנולוגיה במכון יוזמת סדרה של ימי עיון אשר תעסוק בהיבטים הרחבים של ניהול תשתיות ותחבורה. יום העיון הראשון בסדרה ייערך במכון ב-26 במאי 2008 ויעסוק באמצעים טכנולוגיים לבטיחות בדרכים. הדוברים בכנס יהיו מומחים העוסקים בשלושת סוגי האמצעים הנ"ל: אמצעים טכנולוגיים לאכיפה, מכשור בדרכים ומערכות בטיחות ברכב.