המכון בכלי התקשורת

ראיון של ד"ר יוסף בן עזרא בתחנת הרדיו , רשת ב'

רשת ב - הערכת מצב 07/04/2014
 
 
 
 
תמלול   פאר-לי שחר : ואנחנו נקדם אתך ד"ר יוסף בן עזרא שלום. ד"ר יוסף בן עזרא : בוקר טוב שלום פאר-לי שחר : דיקן הפקולטה להנדסה במכון הטכנולוגי בחולון, אז אתה רואה פיתויים שניתנים לאנשי האקדמיה אצלכם לצאת לתעשייה?   ד"ר יוסף בן עזרא : העולם משתנה כמובן וגם עולם האקדמיה משתנה ואין מה לעשות שהיום בתעשיות מתקדמות אפשר לקיים מחקרים מתקדמים עם תשתיות מתקדמות שאכן מאפשרים ביצוע מחקר ברמה מאוד מאוד גבוהה גם אפשרויות לקידום ולהתפתחויות הן כמובן יותר מגוונות וגם התגמול הוא יותר גדול. ולכן יש הרבה אנשים שלא מפחדים מתחרות בשוק הפתוח והחופשי והם מחפשים את האתגרים האלו ואין בזה שום דבר פסול, רק אנחנו צריכים לחשוב שגם האקדמיה היא היצרנית הגדולה ביותר של משאב הכי יקר שזה משאבי אנוש ואותם המהנדסים שמחזיקים את אותן התעשיות הם למעשה התוצר העיקרי שלנו וגם האקדמיה זקוקה לאנשים איכותיים שיודעים לייצר לשמור ולהעביר ידע. פאר-לי שחר : אני חושבת שחלק מהדברים שאתה אמרת כאן לא היו מקובלים על שוקי גלייטמן כמו למשל היציא מהאקדמיה לתעשייה כדי להרוויח יותר. ד"ר יוסף בן עזרא : תראי השוק הוא שוק חופשי וכל אדם יכול לנסות לממש את הפוטנציאל שלו איפה שהוא רואה בצורה טובה ביותר. כאן מבחן ההוכחה זה באמת על מערכת להשכלה גבוהה שהיא צריכה להפוך לתחרותית כי אדם שאיכשהו מסיבה לא רואה את עצמו ממש את עצמו במלואו, כמובן הוא לא יהיה חוקר טוב ולא יהיה מרצה טוב ולכן הדבר הנכון לייצר את הסיבה התחרותית זה כן להגיע לרמת התיגמול שגם פרופסור אחרי שלושים, שלושים וחמש שנות לימוד ומחקר ירגיש שווה ונותן אתך אותה תרומה ומוערך באותה צורה כמו שעמיתים שלהם כאשר הם מגיעים לתפקידים של C.T.O או לתפקידים בכירים אחרים. אז לכן אני חושב שלדעתי צריך לאפשר לכל אדם לבחור מה ש.. פאר-לי שחר : איפה שהוא מעדיף להיות יחד עם זה ד"ר יוסף בן עזרא.. ד"ר יוסף בן עזרא : איפה שהוא מעדיף להיות כי אם שהוא לא במקומו הוא אדם לא מאושר ואני לא חושב שאפשר להיות יצירתי אפשר להיות מרצה טוב ואפשר לייצר מדע בסיסי או יישומי טוב אם אתה לא מרגיש שלם עם עצמך. פאר-לי שחר : אתה דיקן הפקולטה להנדסה במכון הטכנולוגי בחולון, ולכן אני רוצה לדעת כשאתם מחליטים על מחקר מסוים הוא בא מהשטח כלומר אתם רואים צורך בתעשייה לפתח משהו אחר? יש אליכם פניות איך זה עובד? ד"ר יוסף בן עזרא : אין כאן מנגנון אחד מוגדר בעיקר כאן יש חופש אקדמי ובתחום ההנדסי בפרט יש הרבה תחומי מחקר שמאוד מאוד יישומיים וכמו שגם ציינו קודמיי היום ... מחקר יישומי ובסיסי לא נמדד באיכותו וברמתו אלא עד כמה מהר הוא יכול להביא תועלות. אז תעשיות בעיקר מתעסקות בתחומי מחקר שתועלת היא כמעט מיידית כי אין מה לעשות צריך לשמור על רמה תחרותית אבל גם מחקרים בסיסיים כאשר הם בעלי פוטנציאל מאפשרים לפתוח את הפער התחרותי הם מאוד מהר הופכים ליישומים ולכן הגבולות מאוד מאוד מטושטשים. אולי בתחומי המדעים, בפיסיקה בסיסית בכימיה, מתמטיקה בסיסית זה יכול להיות שעדיין יש דברים שאפשר להגדיר אותם שאורך החיים שלהם או הטווח שהם יוכלו להביא תועלות זה אולי עשורים או עשור, בתחומי ההנדסה כמעט כל דבר שהוא בעל ערך הופך ליישומו והופך לטכנולוגיה והופך למוצר ולראייה ההתקדמות שאנחנו צופים בעשורים האחרונים בכל תחומי הרפואה והתקשורת באנרגיות מתחדשות וכו', כלומר זה מאוד מאוד אינדבידואלי ומאוד קשור לכל תחום וכמובן גם לכל חוקר יש אנשים שגם רוצים לראות את הסיפוקים המיידיים רוצים לראות שפרי פיתוח שלהם הופכים לטכנולוגיות ולמוצרים יש כאלה שמתאפקים גם ודוחים את הסיפוקים כל אחד תורם בדרכו למטרה בסיסית לייצר ידע לטובת הכלל ודיברתם עם .. שוקי גלייטמן : אם תרשה לי.. ד"ר יוסף בן עזרא : על תרומה לחברה אז התרומה אכן לחברה גם בוגרים שלנו היא תרומה ישירה לחברה ולכלכלה לביטחון .. שוקי גלייטמן : אם תרשה לי שתי הערות, הערה אחת זה לגבי הנושא של תגמול נוסף לפרופסורים, אני לא חושב שיש לזה מקום. אני חושב שפרופ' צריכים לקבל את מה שהם צריכים לקבל. אני חושב שהמרחק היום המרחק הקצר בין מדע בסיסי ומחקר בסיסי לבין יישומים בפועל נותנים ערוץ תיגמול מאוד קוסם לאותם פרופסורים חוקרים שהם גם בתחומי המדע הבסיסי ואני חושב ש.. פאר-לי שחר : נתת דוגמה קודם.. שוקי גלייטמן : למשל מהקופקסון החוקרים שפיתחו את הקופקסון שזה פרופ' רות ארנון ומי שהיה אז נשיא המכון הם בעצם פוטנציאל הרווח שלהם הוא הרבה מעבר להיותם חוקרים בויצמן והוא הרבה מעבר לפוטנציאל של אם הם היו עובדים בטבע אבל מעבר לכך אני חושב שהמדיניות גם באוניברסיטה היום שמקנה אחוזים המתקבולים של הידע שמנוצל בחוק, מקנה אותו ישירות לחוקרים אני חושב שזה המדיניות הנכונה. היא מייצרת יוזמה אז אני לא כל כך חושב שיש לנו בעיה. הבעיה שלנו היא באמת להגדיל את הקפסיטי של ה... ושל המחקר כך שנקבל יותר תוצאות עם אנשים יותר מוכשרים ובסך הכל התעשייה שלנו תוכל להתבסס על זה. פאר-לי שחר : תודה רבה ותודה גם לד"ר יוסף בן עזרא דיקן הפקולטה להנדסה במכון הטכנולוגי בחולון פרסומות ונמשיך.
img