המכון בכלי התקשורת

קרן מק, בוגרת המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית, בראיון בערב חדש

NULL