המכון בכלי התקשורת

ממעבדות מכון ויצמן למנוע המכונית, חברת ApNano Materials עושה זאת הלכה למעשה

NULL