ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

ש לי כבר תואר ראשון ואני מעוניין ללמוד לתואר נוסף. האם זה מזכה אותי בפטורים?

בהחלט. על פי תקנון הלימודים תוכל לקבל פטורים מקורסים מקבילים במוסד אקדמי מוכר.