ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

נקבע לי מבחן בקורס מחלקתי באותו זמן שבו מתקיים מבחן באנגלית. מה הנוהל במקרה כזה?

הנוהל בענין זה זהה לנוהל במקרה של מילואים ומחלה. גשי לאחד המבחנים במועד א', ולשני במועד ב'. אם תזדקקי למועד נוסף באחד המבחנים, תהיי זכאית לו, בכפוף להגשת בקשה במנהל הסטודנטים.