ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

ניגשתי ל-2 בחינות פסיכומטריות, באחת התוצאה הכללית גבוהה אך הציון באנגלית נמוך, ובשנייה הציון הסופי נמוך יותר מהבחינה הראשונה, אך הציון באנגל

נתייחס לתוצאות הגבוהות מבין 2 הבחינות: לתוצאה הסופית הגבוהה ולתוצאת האנגלית הגבוהה, גם אם הן מופיעות ב-2 בחינות נפרדות.