ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

מתי מתקיימים הקורסים של היחידה ללימודי חוץ?

הקורסים נפתחים לאורך כל השנה בהתאם לצרכים של מוסדות, ארגונים ויחידים ופתיחתם מותנית במספר נרשמים. רצוי לברר במשרדנו מועדים מדויקים לכל קורס.