ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

מה יתרמו הלימודים הכלליים לכישורי המקצועיים?


מבחינה טכנית-מעשית, ספק אם תהיה להם תרומה כלשהי לעבודתך. ואולם, כבעל תואר אקדמי בתחום טכנולוגי (או בעיצוב), אתה עתיד לעסוק במקצוע שלך במסגרת חברתית ובתוך סביבה תרבותית שבה תחיה, ובמסגרתה תביא לידי ביטוי את הכלים שרכשת. לפיכך מן הראוי שתהיה לך גם הכשרה אקדמית, הבנה ומושגי יסוד בתחומים הומאניים וחברתיים