ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

מהי מכינת השלמה או רענון?

מוסדות אקדמאיים שונים מאפשרים למועמדים ללימודים שהם בעלי תעודת בגרות אך חסרי ידע בתחומים מסוימים, להשלים את הידע ולהתקבל ללימודים בכפוף להצלחה בקורס ההשלמה.

כך קורה למשל במכון הטכנולוגי חולון לתלמידים בעלי תעודת בגרות שהינם חסרי ידע במתמטיקה ברמת 4/5 יח"ל או פיזיקה - לאלה מתאפשר ללמוד בקורסים מיוחדים של המכון ועם ההצלחה בהם ניתן להתקבל ללימודים במכון.

קורסים כאלה הינם פנימיים למוסד בו הם נלמדים ותלמיד המעוניין ללמוד ולהעביר ציונים למוסד אחר חייב לבדוק קודם לכן האם הציון אכן יתקבל. ציונים אלה אינם מהווים ציוני בגרות אלא אישור לקבלת ידע בלבד.