ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

מדוע הקורסים הכלליים אינם מותאמים לנושאים שאני לומדת במחלקה שלי?

הקורסים הכלליים מיועדים להקנות השכלה בתחומי מדעי הרוח והחברה (וזאת בניגוד לקורסי הבחירה, המיועדים להוסיף ידע משלים לתחום המקצועי שאת לומדת), ומעצם התפיסה המנחה אותם, אין הם אמורים להיות מותאמים לתכנים המקצועיים הנלמדים במחלקות השונות