ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

למה מחייבים נוכחות בכיתה בקורסי לימודים הכלליים?

הנוכחות בכיתה חיונית להבנה אמיתית של החומר במדעי הרוח והחברה. החלופה הנפוצה של לימוד לקראת המבחן ממחברות חברים, מאתרי אנטרנט וכד', מביאה לפגיעה של ממש באיכות הלימוד. בנוסף לכך, על-מנת לקים שיעורים מועילים ופוריים, נדרשת נוכחות של מספק מספיק של תלמידים, המעלים שאלות ותורמים היבטים לדיון בכיתה. היעדרות נרחבת של התלמידים מהשיעורים מדלדלת את הדיון בשיעורים, ופוגעת ברמת הלימוד הכללית.