ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

כמה זמן נדרש להשלמת תעודת בגרות?

משך הלימודים משתנה בין סטודנט לסטודנט ונע בין סמסטר אחד לשישה. משך הזמן האינדיווידואלי נקבע לפי המקצועות שבוחר הסטודנט לשפר או להשלים וכן על פי עומס המערכת שהוא לוקח על עצמו.

מערכת השעות נקבעת על ידי הסטודנט עם יועצות המכינה על מנת לשרת בצורה הטובה ביותר את צרכי הסטודנט בהתאם ליכולותיו.