ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

כיצד אכיר מעסיקים פוטנציאליים?

המחלקה מנהלת קשר הדוק עם גופים מקצועיים רלבנטיים במוסדות וארגונים. החל בסמסטר הראשון ללימודים משתתפים כל הסטודנטים ב"סמינר הדרכה וטכנולוגיות למידה בארגונים", שבמהלכו הם פוגשים אנשי מקצוע מובילים בתחום ההדרכה וטכנולוגיות הלמידה מכל מגזרי המשק