ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

חליתי ואיני יכולה לגשת למבחן הסופי. מה אני אמורה לעשות?

עליך לגשת למועד ב'. אם נכשלת במועד ב', את זכאית למועד מיוחד. עלייך להגיש טופס בקשה במנהל הסטודנטים, ולצרף אישור מחלה. הטופס יועבר לאישורה של היחידה לאנגלית.