ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

האם תלמיד המעוניין ברענון החומר יכול להשתתף במכינות הרענון גם אם התקבל ללימודים?

כן