ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

האם ניתן להזמין קורס מותאם עבור ארגון בהתאם לצרכיו?

היחידה ללימודי חוץ עומדת לרשות מוסדות וארגונים שונים כדי לבנות במשותף קורסים והשתלמויות בהיקפים שונים, בהתאם לצרכי הגוף המזמין, תוך ניצול הרמה המקצועית הגבוהה, תחומי הידע המגוונים ותשתיות המכון.