ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

האם ישנו סיוע מיוחד לתלמידים מתקשים או לתלמידים בעלי לקויות למידה?

המורים והיועצות במכינה ערים לנושא לקויות הלמידה ומשתדלים לסייע ככל הניתן. עם זאת, תהליך הלמידה אינו מותאם לבעלי לקויות מיוחדות ואם לא ניתן לסייע לסטודנטים במסגרת המכינה, הם יופנו למסגרת מתאימה.

רכזי המכינה קשובים לצרכיהם של הסטודנטים השונים ויש לפנות אליהם במקרה של קשיי לימודים. במתמטיקה ואנגלית, לדוגמא, מופעלת מערכת תגבורים באמצעות חונכים.