ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

האם הלימודים הם מרחוק, ב- e-learning?

הלימודים אינם מרחוק. הלימודים מבוססים על מפגשים בקמפוס, במעבדות ההוראה של התוכנית, אבל נשענים על שימוש אינטנסיבי בתקשוב - באמצעות אתרי הקורסים.