ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

באילו שעות מתקיימים הלימודים?

הלימודים מתפרשים על פני כל שעות היום, בקורסים מסוימים ניתן לבחור בין לימודי בוקר ולימודי ערב.