ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

באיזה ציון של הפסיכומטרי תתחשבו, אם ניגשתי לשתי בחינות?

נתחשב בציון הגבוה מביניהן, ובלבד שהציון הגבוה בתוקף (המכון מכיר בתוקף ציוני הפסיכומטרי עד 7 שנים).