ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

באיזה ציון של בחינת בגרות תתחשבו, אם נגשתי לבחינה חוזרת?

נתחשב בציון הגבוה מביניהם (גם אם זהו אינו הציון האחרון).