ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

אני רשום לכיתה אחת, אבל חייב לעבור ליום אחר עקב התנגשות עם קורס אחר. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?

עליך לגשת למינהל הסטודנטים כדי לשנות את המערכת.