ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

אני לומד לתואר בתחום טכנולוגי – למה מחייבים אותי ללמוד קורסים כלליים?

בכל המוסדות להשכלה טכנולוגית גבוהה בעולם מקובלת ההשקפה שכל בוגר מוסד אקדמי חייב להיות גם בעל מושגים וכלי חשיבה בתחום מדעי האדם (חברה ורוח), בנוסף על הידע המקצועי שהוא רוכש בלימודיו. תפיסה זו מיושמת באופן נרחב בטובים שמוסדות ההשכלה הגבוהה בעולם המערבי. מכון טכנולוגי חולון שותף גם הוא לתפיסה זו, ומיישם אותה במתכונת הנוכחית מאז שנת תשס"ג.

יש לדעת, שהכללת לימודי רוח וחברה במסלול לתואר ראשון נקבעה בהנחיות המועצה להשכלה גבוהה, הנחיות המחייבות את כל המוסדות האקדמיים המלמדים מקצועות טכנולוגיים