ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

איזו תעודה מקנים הקורסים של היחידה ללימודי חוץ?

הקורסים מקנים תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי חוץ של .H.I.T המכון הטכנולוגי חולון.

בקורסים הנערכים בשיתוף עם גורם חיצוני, תינתן תעודה משותפת.