ריכוז שאלות ותשובות - גיבוי

איזו רמת מתמטיקה דרושה? האם לומדים מתמטיקה?

לא מעבר לרמה תיכונית של 3-4 יחידות לימוד. אין לימודים נפרדים במתמטיקה אבל יש עיסוק בתכנים מתמטיים ובחשיבה לוגית במסגרת הקורסים השונים. כל התכנים הדרושים נלמדים בקורסים עצמם.