פירוט תקופת רישום

מדעי המחשב

 
הרישום יפתח בשעה 12:00
 

מדעי המחשב
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
17/01/2018
11/01/2018
07/01/2018
07/01/2018
 
רגיל
תחילת רישום
17/01/2018
15/01/2018
09/01/2018
07/01/2018

 

הערה: במחלקה למדעי המחשב מסלול רגיל יכול להירשם גם לגמיש ולהיפך בתלות במקום פנוי בקורסי החובה בלבד.