פירוט תקופת רישום

מדעי המחשב

 
הרישום יפתח בשעה 09:00
 

מדעי המחשב
 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
 
13/06/2017
*בשעה 12:00
 
11/06/2017
 
 
08/06/2017
 
 
08/06/2017
 
 
רגיל
תחילת רישום
-
-
-
-

 

הערה: במחלקה למדעי המחשב מסלול רגיל יכול להירשם גם לגמיש ולהיפך בתלות במקום פנוי בקורסי החובה בלבד.