פירוט תקופת רישום

מדעי המחשב

 
הרישום יפתח בשעה 09:00
 

 

מדעי המחשב
 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
03/06/2018
30/05/2018
28/05/2018
28/05/2018