פירוט תקופת רישום

מדעי המחשב

 
הרישום יפתח בשעה 12:00
 

מדעי המחשב
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
02/10/2017
 
25/09/2017
 
 
14/09/2017
 
 
14/09/2017
 
 
רגיל
תחילת רישום
02/10/2017
27/09/2017
17/09/2017
14/09/2017

 

הערה: במחלקה למדעי המחשב מסלול רגיל יכול להירשם גם לגמיש ולהיפך בתלות במקום פנוי בקורסי החובה בלבד.