NARRATIVE תומר חנוכה

13:00 01-11-2016

1.11.2016
13:00 פתיחת תערוכה בגלריה ויטרינה
16:00 הרצאה במסגרת "המרכז החדש"

NARRATIVE תומר חנוכה
מאמרים בנושא:
הפקולטה לעיצוב שמחה להזמינכם לתערוכת הבוגרים של 2016! פתיחה: 13.7 בשעה 20:00. התערוכה תהיה פתוחה בין התאריכים ...
לרגל פתיחת שנה"ל נקיים מפגש הכנה שיעשה "סדר בראש" , יתן מידע לגבי הלימודים, מידע על נהלים ויענה על שאלות הסטודנטים הטריים לתואר שני בעיצוב משולב. ...