התמצאות ושירותי השאלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוספים לסטודנטים לעיצוב
 
קבוצת קוראים
אוסף צבע הפס כמות תקופה
סטודנטים מהפקולטה לעיצוב -
עד 8 פריטים סה"כ
אמנות ועיצוב, כולל כתבי עת כרוכים
מדפים: 15-20
ללא 4 ארבעה ימים
אמנות ועיצוב
מדפים: 15-19
סגול 1 יום אחד
כתבי עת שאינם כרוכים
בתצוגה
ללא 1 יום אחד
לימוד
מדפים: 1-2 עברית,
2-4 אנגלית
22
צהוב
 
אדום
3
 
1
שבוע
 
לילה
כללי
מדפים: 6-15
ללא 2 שבוע, שלושה ימים, שבועיים
שמורים של כללי, אמנות ועיצוב
מדפים: 6-19
אדום 1 לילה
שמורים של לימוד
מדף 22
אדום + צהוב 1 לילה

 

 

אוספים לסטודנטים בתארים טכנולוגיים
 

קבוצת קוראים אוסף צבע הפס כמות תקופה
סטודנטים מכל המחלקות הטכנולוגיות
עד 9 סה"כ
לימוד
מדפים: 1-2 עברית,
2-4 אנגלית
22
צהוב
 
צהוב + אדום
6
שבוע
 
לילה
כללי
מדפים: 6-15
ללא
 
אדום
5
שבוע, שלושה ימים, לילה
 
לילה
אמנות ועיצוב
מדפים 15-19
ללא
 
סגול
 
אדום
1
ארבע ימים
 
יום אחד
 
שמורים של כללי, אמנות ועיצוב
מדפים: 6-19
אדום 1 לילה
שמורים של לימוד
מדף 22
אדום + צהוב 1 לילה

 

 

אוספים לסטודנטים במכינות
 

קבוצת קוראים אוסף צבע הפס כמות תקופה
לומדי המכינה, בגרויות.
עד 2 פריטים סה"כ
מכינה
מדפים: אוסף ספרי מכינה
כחול 2 שבוע
שמורים של מכינה אדום+כחול 1 לילה

 
הארכת השאלה

הארכת השאלות מתבצעת באופן אוטומטי כאשר אין הזמנות על הספר המושאל.
  • לא ניתן לבצע הארכה כאשר יש איחור במועד החזרה או כאשר יש הגבלת קורא.
  • לא ניתן להאריך השאלה של ספר שמור וספר שתקופת השאלתו יום אחד.
 
קנסות בגין איחור בהחזרת השאלה
 
  • יש להתעדכן ב"כרטיס הקורא שלי" בקטלוג הספרייה  על תאריכי החזרת הספרים.
  • במידה וקיימת הזמנה על הספר המושאל, יקבל הסטודנט המחזיק בספר שלושה מיילים למייל האישי : יומיים לפני מועד ההחזרה, יום לפני וביום ההחזרה
  • על כל איחור בהחזרת פריט מוטל קנס בסך 10 ₪ לכל יום איחור.
  • חישוב הקנס הינו על כל פריט בנפרד החל מיום האיחור.
  • חישוב הקנס על איחור בהחזרת ספר שמור, הוא החל מהשעה 09:00 למחרת.