התמצאות ושירותי השאלה

 
 
השאלת ספרים | הארכת השאלה | קנסות

 

כל סטודנט רשאי להשאיל עד 10 פריטים סה"כ.

 

לומדי המכינה  עד 2 פריטים סה"כ.

 

מסלול פתוח, שומע חופשי, לימודי חוץ, מסלול צבירה  תואר שני, לימודי תעודה, בוגרי המכון  עד 2 פריטים

 

יש להשאיר במדור שכר לימוד צ'ק ערבון ע"ס 1000 ₪ (או שני צ'קים ע"ס 500 ₪)

יש להביא  לספרייה טופס התחייבות חתום ע"י מדור שכר לימוד. 

תום תוקף הרישום  -  סוף סמסטר. 
 
מסלול מכינת קיץ  עד 2 פריטים סה"כ

 

יש להשאיר אצל מנהל המכינה צ'ק ערבון ע"ס 1000 ₪ (או שני צ'קים    ע"ס 500 ₪)

יש להביא לספרייה טופס התחייבות חתום ע"י המכינה. 

תום תוקף הרישום  -  סוף סמסטר.
 
חילופי סטודנטים עד 2 פריטים סה"כ

יש להפקיד פיקדון בסך 50 $ בידי צוות הספרייה. 

 תום תוקף הרישום  -  סוף סמסטר.
 

 
הארכת השאלה
 
הארכת השאלות אוטומטית תתבצע עד שלושה חודשים, לאחר תקופה זו חובה להשיב את הספרים.
 
איחור גורר קנסות
  • לא ניתן לבצע הארכה כאשר יש איחור במועד החזרה או כאשר יש הגבלת קורא.
  • לא ניתן להאריך השאלה של ספר שמור.
 
 
קנסות בגין איחור בהחזרת השאלה
 
  • יש להתעדכן ב"כרטיס הקורא שלי" בקטלוג הספרייה  על תאריכי החזרת הספרים.
  • במידה וקיימת הזמנה על הספר המושאל, יקבל הסטודנט המחזיק בספר שלושה מיילים למייל האישי : יומיים לפני מועד ההחזרה, יום לפני וביום ההחזרה
  • על כל איחור בהחזרת פריט מוטל קנס בסך 10 ₪ לכל יום איחור.
  • חישוב הקנס הינו על כל פריט בנפרד החל מיום האיחור.
  • חישוב הקנס על איחור בהחזרת ספר שמור, הוא החל מהשעה 09:00 למחרת.

     
סטודנט.ית אשר איבד ספר ישלם את מחיר הספר וקנס של 20 ₪.