הכנס השנתי בנושא: מצוינות ניהולית ותפעולית בעולם טכנולוגי עתיר ידע וחדשנות

14:00 18-05-2016