מפגש היכרות - הפקולטה לניהול טכנולוגיה

17:00 09-08-2015