שימוש בתנועה בראונית לזיהוי חריגים בתהליכים מותני זמן

14:00 11-01-2015