ד"ר אוונגליה חיריסקו, גישות אדרכליות לבריאות הנפש | דנה אריאלי, "על צילום" | חנן דה לנגה, "עיצוב חללים מוזיאליים"

12:30 06-01-2015
הרצאות המרכז החדש