תכנית המלגות לחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית לתואר ראשון

01:00 22-01-2014