עיצוב יוצא לרחוב

01:00 31-03-2015

פתיחת התערוכה: 31.03.2015 | נעילת התערוכה: 22.04.2015

פרטים נוספים בהמשך.