שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 17-06-2014