שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 11-02-2014