מפגש מועדון המצטיינים של שנה א' בפקולטה למדעים

10:00 28-11-2017
 
מטרת המפגש היא להציג את מגוון האפשרויות לקידום סטודנטים מצטיינים בשנה א',כולל האקטונים ושיתוף בפרויקטים מחקריים ותעשייתיים.