פיתוח מקיים - Design for Environment

14:00 20-12-2015

המחלקה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך לסמינר בנושא:

פיתוח מקיים - Design for Environment


יום ראשון | 20.12.2015 | שעה 14:00 | בניין 2, חדר 105

מרצה: גלית קניגסברג