סדנת AHP הלכה למעשה

14:00 25-10-2015

הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך לסדנה בנושא:

סדנת AHP הלכה למעשה


יום ראשון | 25.10.2015 | שעה 14:00 | בניין 8, חדר 307
מרצה: ד"ר דוד רז

תקציר
שיטת AHP Analytic hierarchy process הינה שיטה לקבלת החלטות בסביבה מרובת פרמטרים ומרובת מקבלי החלטות. השיטה הוצעה בשנות ה-70 ע"י Thomas L. Saaty ומאז נחקרה באופן מקיף. השיטה נמצאית בשימוש נרחב ביותר, הן בתעשייה והן במחקר האקדמי, והיא מקובלת גם כשיטה ראויה טכנית ומתמטית וגם ככלי מעשי.

למרות שהשיטה נפוצה מאוד ואולי אף בגלל זאת, נפוץ גם השימוש לרעה בשיטה, לרוב מתוך חוסר הבנה על יכולות השיטה ומטרותיה. במהלך ביצוע מספר לא מבוטל של פרוייקטים ועבודות גמר בשיטה, נרכש בפקולטה ניסיון וגובשו פרקטיקות לשימוש ראוי בשיטה לצרכי מחקר.

מטרת סדנה זו הינה לחשוף את המאזינים לשיטת AHP בדגש על השימוש בה באופן מעשי. נעסוק בקצרה במוטיבציה לשיטת AHP ובעקרונותיה. לא נעסוק כמעט בבסיס המתמטי לשיטה. נרחיב על הפרקטיקה שגובשה ונדגים אותה באופן מעשי. ההדגמה תבוצע באמצעות תוכנה מתאימה שרכש המכון ונעסוק בהרחבה ביכולותיה. המשתתפים יוכלו גם להתנסות בתוכנה.

הסדנה לא דורשת ידע מתמטי.