פיתוח עסקים בינלאומיים

14:00 20-10-2013
מכלול היבטים ומשתנים בתכנון וביצוע.
 
מרצה: מר דוד כהן

הסמינר יתקיים ביום ראשון
בניין 2, חדר 15