הגשת מועמדות - פרס אנדי

01:00 14-01-2014
 
החל התהליך להגשת מועמדות לתחרות פרס אנדי 2015.
 
תאריך האחרון להגשה הוא 14בינואר 2014.
 
פרטים נוספיםבאתר האינטרנט: http://www.theandy.org.il/