קולות קוראים

פניה שהתקבלה אצלנו מטעם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל אודות Fellowship באוניברסיטה, בי"ס להנדסה או מעבדה בצרפת בכל תחום ידע/מחקר.
למרות שהפניה פותחת במילים: "Young Israeli scientists" ביררנו עם משרד המדע ואין מגבלת גיל.
כל המעוניין בתכנית ו/או בפרטים נוספים מתבקש לפנות לרשות המו"פ.

מועד אחרון להגשה הינו עד 17.5.2016 עד השעה 15:00. על ההצעה להגיע כשבוע לפני כן לאישור רשות המו"פ.

בכדי למצוא דרך לעודד מחקרים פורצי דרך שאין לגביהם עדיין הוכחות היתכנות מבוססות, עוברת משנה זו תכנית ביכורה למתכונת ניסיונית חדשה בעלת שני שלבים, שלב ראשוני שעיקרו בדיקת היתכנות ושלב שני של מימון ארוך טווח

קרן המחקרים המשותפת לוועדה לאנרגיה אטומית ולות"ת